CRV roept op tot innovatie om stikstofuitstoot te reduceren

CRV roept op tot innovatie om stikstofuitstoot te reduceren

Het stikstofbeleid van de Vlaamse en Nederlandse overheid roept gevoelens van onmacht en onzekerheid op bij veel veehouders. Er zijn volop kansen om de uitstoot van stikstof uit de veehouderij terug te dringen via innovatie en de sector is hiermee ook al volop aan de slag. Toch lijken de Vlaamse en Nederlandse overheid aan te sturen op een ongekende sanering van de veehouderij.

Vanuit CRV volgen we deze ontwikkeling met grote zorg. We leven mee met onze leden-veehouders in deze moeilijke tijd. We kunnen onze ogen niet sluiten voor de realiteit maar de stikstofcrisis is een probleem dat de samenleving met elkaar op zal moeten lossen. Het is niet eerlijk om de rekening eenzijdig neer te leggen bij de veehouderij en daarmee de toekomst van prachtige, met hard werken opgebouwde, familiebedrijven met één pennenstreek onzeker te maken. CRV ondersteunt dan ook de Vlaamse actiedag van 3 maart. CRV hoopt en verwacht dat de acties op een waardige manier vormgegeven en ingevuld zullen worden.

CRV blijft geloven in een sterke Vlaamse en Nederlandse melk- en vleesveehouderij. De vruchtbare delta waarin we leven, leent zich bij uitstek voor een efficiënte productie van melk en vlees waarmee de sector een belangrijke bijdrage kan leveren aan de Europese voedselvoorziening. Daarbij behoren Nederlandse en Vlaamse veehouders tot de meest duurzame, vakbekwame en innovatieve melk- en vleesproducenten van de wereld. CRV blijft investeren in duurzame veestapels.

CRV volgt de overheidsplannen op de voet. We roepen de Nederlandse overheid op om het aangekondigde saneringsbeleid aan te passen, de stikstofpijn eerlijk te verdelen en de veehouderijsector ruimte, vertrouwen en steun te geven om met innovatie de stikstofemissies te verlagen.

Wij staan vierkant achter onze leden-veehouders en steunen hen in de deze onzekere tijden.