BullsEye voor topbevruchters

BullsEye voor topbevruchters
BullsEye voor topbevruchters

Behalve via genetische aanleg van de dochters heeft de stierkeuze ook direct invloed op de vruchtbaarheidsresultaten, omdat de ene stier beter bevrucht dan de andere.

CRV stelt strenge eisen aan het bevruchtend vermogen van sperma. Dit wordt per stier per sprong gecontroleerd en als de spermakwaliteit niet aan de hoogste eisen voldoet, wordt het sperma vernietigd. Daarnaast volgt CRV de bevruchtingsresultaten voor iedere stier op de voet. Zo wordt continu het percentage non return na 56 dagen bijgehouden. Dit kengetal geeft aan welk percentage van de koeien en pinken op 56 dagen na inseminatie nog drachtig is. CRV corrigeert dit percentage voor factoren die de kans op bevruchting kunnen beïnvloeden, zoals seizoen en het aandeel pinken. De non-returncijfers van verschillende stieren zijn dan ook direct met elkaar vergelijkbaar.

Waar de fokwaarde non-return iets zegt over de vruchtbaarheid van de dochters van de stier, zegt het non-returncijfer van stieren iets over het bevruchtend vermogen van het sperma. Vruchtbaarheid van de stier zelf dus. Met het non-returncijfer maakt CRV verschillen in bevruchting tussen stieren zichtbaar. Een score van +2 betekent dat van deze stier 2 procent meer koeien en pinken drachtig worden dan van een gemiddelde stier.

CRV heeft BullsEye Bluesperma in het aanbod; mengsperma van drie Belgisch-witblauwstieren in één rietje. Het bevruchtend vermogen van dit sperma ligt ruim boven het niveau van de best bevruchtende stieren. BullsEye Bluesperma is beschikbaar in de segmenten ‘vlot’ en ‘zeer vlot’ voor geboortegemak