Betrouwbaarheid genoomfokwaarden stijgt 11 procent door nieuw rekenmodel

Betrouwbaarheid genoomfokwaarden stijgt 11

Met ingang van de indexdraai in december zal de Animal Evaluation Unit (AEU) van Coöperatie CRV een nieuw model gaan gebruiken voor de schatting van genoomfokwaarden, de zogenaamde ‘singlestepmethode’.

Als gevolg van deze nieuwe rekenmethode stijgt de betrouwbaarheid van genoomfokwaarden voor jonge stieren en vrouwelijk jongvee met gemiddeld 11 procent.

Meer merkers, informatie beter benut

De singlestepmethode maakt beter en efficiënter gebruik van alle beschikbare informatie. Bovendien is het aantal merkers verder uitgebreid. Dit is mogelijk geworden door de ontwikkeling van nieuwe software door Wageningen UR en de toegenomen rekenkracht van computers. De singlestepmethode voldoet aan alle vereisten van Interbull. Ook is deze uitgebreid getest door van een groot aantal stieren de gerealiseerde dochterfokwaarden te vergelijken met de genoomfokwaarden berekend volgens de nieuwe methode. Hierbij bleek dat de nieuwe genoomfokwaarden de gerealiseerde dochterfokwaarden dichter benaderden dan de genoomfokwaarden berekend volgens de huidige methode.

Betrouwbaarheid NVI naar 69 procent

De stijging van de betrouwbaarheid van genoomfokwaarden is niet voor alle kenmerken gelijk. Voor de fokwaarde levensduur stijgt de betrouwbaarheid bijvoorbeeld van 56 naar 78 procent, voor de fokwaarde klauwgezondheid van 39 naar 68 procent en voor de fokwaarde beenwerk van 64 naar 80 procent. De stijging van de betrouwbaarheid is voor een aantal belangrijke kenmerken weergegeven in de tabel. De betrouwbaarheid van de NVI neemt toe met 10 procent naar 69 procent. Voor productie- en exterieurfokwaarden stijgt de betrouwbaarheid met de singelstepmethode naar ongeveer 80 procent. oor veel gezondheids- en managementkenmerken naar 60 tot 70 procent.

Betrouwbaarheid van de fokwaarde van jonge stieren zonder dochters (gebaseerd op geboortejaar 2020)

Gemakkelijker nieuwe kenmerken

De introductie van de singlestepmethode heeft meer voordelen. Zo kan Coöperatie CRV vanaf december ook genoomfokwaarden schatten voor uierbalans, robotgewenning en meerdere vruchtbaarheids- en stofwisselingsproblemen. Met de nieuwe rekenmethode wordt de introductie van nieuwe kenmerken bovendien gemakkelijker.

Snellere genetische vooruitgang

Ook voor de schatting van genoomfokwaarden van vrouwelijke dieren maakt AEU vanaf december gebruik van het nieuwe rekenmodel. De betrouwbaarheid van genoomfokwaarden van vrouwelijk jongvee zal hierdoor ook met 11 procent stijgen. Veehouders kunnen hierdoor met een hogere betrouwbaarheid selecteren en paringen maken. Dit zal leiden tot een snellere genetische vooruitgang in hun veestapel.

Fokwaarden in toekomst stabieler

Als gevolg van de introductie van de nieuwe rekenmethode kunnen de genoomfokwaarden van jonge stieren en vrouwelijk jongvee bij de indexdraai van december eenmalig meer veranderen dan gewoonlijk. Deze relatief grote wijzigingen zijn uitsluitend het gevolg van de nieuwe rekenmethode en zullen bij latere indexdraaien niet meer voorkomen. Integendeel, door de hogere betrouwbaarheid zullen fokwaarden juist stabieler worden. Met name de overgang van genoomfokwaarden van jonge stieren naar fokwaarden op basis van dochterprestaties zal met minder wijzigingen gepaard gaan.