Alle info over mijn dieren haal ik gemakkelijk uit CRV Dier

Alle info over mijn dieren haal ik gemakkelijk uit CRV Dier
Alle info over mijn dieren haal ik gemakkelijk uit CRV Dier

Informatie over zijn dieren opzoeken en gebeurtenissen registreren. Jord Schermer regelt alles direct in de stal via de CRV Dier-app op zijn telefoon. Voor de veehouder uit Grootschermer werkt dat ideaal. ‘De informatie in CRV Dier is altijd up-to-date’, vertelt hij.

Veehouder Jord Schemer uit Grootschermer vindt koeien melken het mooiste wat er is. ‘Ik word blij van mooie, gezonde koeien die veel melk met hoge gehaltes produceren’, vertelt de veehouder. Ook fokkerij heeft zijn interesse. ‘Het is mooi om vooruitgang te boeken en het geeft voldoening als je ziet dat het lukt om een dier via fokkerij te verbeteren’, legt hij uit.

Van hobby werk gemaakt

Om de prestaties van zijn veestapel te volgen gebruikt Jord de app CRV Dier. ‘Hiermee kan ik op mijn telefoon 24 uur per dag alles in de gaten houden. Dat werkt voor mij ideaal. Alle informatie die ik nodig heb, haal ik gemakkelijk uit de CRV Dier-app.’ Jord is samen met zijn oom Jan Prins en neef Jaap Prins eigenaar van Boerderij De Schermer Dycke. Ze begonnen hun bedrijf in 2011 in een gehuurde ligboxenstal en molken jarenlang op twee locaties. Inmiddels houden ze in één stal 226 koeien met een rollend jaargemiddelde van 8900 kg melk met 4,40% vet en 3,61% eiwit.
Daarnaast hebben ze nog 140 stuks jongvee, een koppel schapen en een tiental fokdieren van het verbeterdroodbontras. Het bedrijf heeft ruim 200 hectare grond in gebruik, waarvan een groot deel natuurland, gericht op weidevogelbeheer. ‘Boer zijn is een mooi vak’, verklaart Jord zijn ambitie. ‘Ik heb van mijn hobby mijn werk kunnen maken.’

Jord Schermer: ‘De informatie in de CRV Dier-app is altijd up-to-date. Zo kunnen we geen fouten maken.’

Direct registreren in de stal

Checken of een tochtige koe geïnsemineerd kan worden, inseminaties, drachtcontrole, gezondheidsproblemen en afkalvingen registreren, maar ook oormerken bestellen en VKImeldingen doen. Jord regelt het allemaal direct in de stal via de CRV Dier-app op zijn telefoon. ‘Voordat ik met de app werkte, schreef ik alles op. Dan moest ik later achter de pc gaan zitten om gegevens in te voeren. Als ik dan een keer iets vergat, had ik een probleem’, herinnert hij zich. ‘Mijn neef en ik gebruiken nu allebei de CRV Dier-app op onze telefoon’, vult de veehouder aan. ‘Als een van ons iets invoert, wordt dat direct geregistreerd. Zo is de informatie in de app altijd up-todate en kunnen we geen fouten meer maken.’

CRV Dier en CRV Bedrijf ondersteunen het management

CRV Dier is de app van CRV voor het invoeren en raadplegen van de dagelijkse gebeurtenissen rondom de veestapel, zoals inseminatie, dracht en geboorte, maar bijvoorbeeld ook gezondheidsbehandelingen en VKI-meldingen. Via de app kan ook een afspraak worden gemaakt voor de ki.

De app CRV Bedrijf is gebouwd voor het opstellen en raadplegen van bedrijfsoverzichten. Ook alle overzichten die wettelijk bijgehouden moeten worden, zoals stallijsten en diergezondheidsoverzichten, zijn in CRV Bedrijf beschikbaar. De overzichten zijn aangepast aan de Vlaamse wetgeving. CRV Dier en CRV Bedrijf wisselen gegevens met elkaar uit. Zo zijn de data in beide apps altijd actueel.

De nieuwe apps zijn in samenwerking met veehouders ontwikkeld en gebruikers vinden in ieder scherm een knop voor het stellen van vragen en geven van feedback. Zo blijft CRV werken aan verdere verbetering.

De medewerkers van CRV realiseren zich dat de overstap van VeeManager naar CRV Dier en CRV Bedrijf niet voor iedereen vanzelf gaat. De medewerkers van de klantenservice helpen u graag op weg en zitten iedere werkdag van 8.00 tot 16.30 uur klaar om uw vragen te beantwoorden. De CRV-klantenservice is bereikbaar op: 078-15 44 44.