Agrifirm en CRV gaan samen onderzoek doen naar methaan

Categorieën: Persbericht, Efficiëntie
methaanonderzoek samenwerking Agrifirm
Johan de Schepper, CIO van Royal Agrifirm Group, en Sander de Roos, Global Director Genetics van CRV ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst inzake methaan

De coöperatieve bedrijven Agrifirm en CRV starten een gezamenlijk project waarin de methaanuitstoot van individuele koeien in de praktijk wordt gemeten. Ze willen hiermee meer inzicht krijgen in de verschillen tussen dieren en rantsoenen.

Met de kennis uit dit project worden nieuwe producten ontwikkeld waarmee veehouders kunnen sturen op methaan. De onderzoekers denken hierbij onder andere aan: aangepast voeradvies, fokwaarden voor methaanefficiëntie en een verbeterde inschatting van de methaanemissie op koe- en bedrijfsniveau.

Meten op praktijkbedrijf

De methaanuitstoot zal worden bepaald met behulp van zogenaamde GreenFeeds, waarin de meetapparatuur is ingebouwd in een krachtvoerstation. Deze apparatuur analyseert de samenstelling van de adem iedere keer als een koe het krachtvoerstation bezoekt. Bij een frequent bezoek is dit een betrouwbare meting van de dagelijkse methaanproductie. De GreenFeeds worden geïnstalleerd op één van de praktijkbedrijven waar CRV al data verzamelt, onder andere over de voeropname van individuele koeien. Hiermee kan de link worden gelegd tussen voeropname en de uitstoot van methaan.

Ieder jaar een procent minder methaan

‘Dit project zal veel kennis opleveren over de verschillen in methaanproductie tussen koeien en de redenen voor deze verschillen’, vertelt Maarten Moleman, lead innovator bij CRV. ‘De verschillen tussen dieren zijn voor een belangrijk deel genetisch bepaald. De data die we met de metingen verzamelen, combineren we met data uit andere projecten en gebruiken we voor de ontwikkeling van (merker)fokwaarden. Deze zullen worden geïntegreerd in ons fokprogramma. Hiermee kunnen veehouders fokken op een veestapel met een lagere methaanuitstoot’, legt hij uit.
CRV verwacht dat er, via genetische vooruitgang, een verlaging mogelijk is van de methaanproductie tot een procent per jaar. ‘Hiermee kan CRV een belangrijke bijdrage leveren aan een verdere verlaging van de CO2-voetafdruk van de productie van melk’, aldus Sander de Roos, Global Director Genetics van CRV.

Uitbalanceren op koeniveau

‘Agrifirm streeft naar het voeren van iedere koe naar behoefte voor een maximale gezondheid en minimale milieubelasting’, vertelt Johan de Schepper, CIO van Royal Agrifirm Group. ‘De methaanemissie is te verlagen door aanpassingen in het rantsoen en de toevoeging van additieven. Daarnaast zien we goede mogelijkheden om de voeding van individuele dieren zo uit te balanceren dat een extra reductie van de methaanemissie mogelijk is. Dit project zal ons leren hoe we de genetische verschillen tussen koeien kunnen gebruiken om individuele dieren nog beter naar behoefte te voeren’, aldus De Schepper.

Onderdeel strategische samenwerking

Het methaanproject is een onderdeel van de strategische samenwerking tussen Agrifirm en CRV. De coöperatieve bedrijven werken samen bij de ontwikkeling van nieuwe oplossingen. Daarmee kunnen de leden-melk- en vleesveehouders hun bedrijfsvoering verbeteren en verduurzamen.