Testen van InSire Selectstieren

Het testen van de InSire Selectstieren gebeurt op bedrijven die een overeenkomst FokkerijData met CRV hebben afgesloten. Dankzij deze overeenkomst kunnen deze veehouders het sperma van de InSire Selectstieren en mrij-proefstieren tegen gereduceerd tarief gebruiken.

Men kan deze stieren naar eigen inzicht op pinken, melkvaarzen en/of oudere koeien inzetten. De premies voor mpr en exterieurbeoordeling (alleen bij mrij), en DigiKlauwgegevens voor de dochters van deze InSire Selectstieren en mrij-proefstieren gelden alleen als het kalf het resultaat is van een inseminatie van een melkvaars met een InSire Selectstier of mrij-proefstier.

Download hier de overeenkomst FokkerijData.

InSire Selectstieren